Beëdigde vertalingen

Totaaloplossingen

Juridisch vertaalbureau Lingua Translations biedt naast de gewone juridische vertalingen van onder meer contracten, algemene voorwaarden, volmachten, etc. ook totaaloplossingen aan voor uw officiële vertalingen, door het hele legalisatieproces voor u af te handelen zodanig dat u zelf niets meer hoeft te doen! U kunt bij juridisch vertaalbureau Lingua Translations terecht voor beëdigde vertalingen, legalisaties bij FOD justitie, FOD Buitenlandse zaken en bij de consulaten of ambassades.

Beëdigde vertalingen, legalisatie en apostille 

Beëdigde vertalingen kunnen enkel gedaan worden door een beëdigd vertaler. Een beëdigd vertaler is iemand die officieel de eed heeft afgelegd bij een Belgische rechtbank en die bevoegd is om uw vertalingen te beëdigen. Een beëdigd vertaler heeft dan ook een VTI-nummer en een officiële stempel. Legalisatie van beëdigde vertalingen hoeft niet meer te gebeuren door een bevoegde rechtbank waar de beëdigd vertaler zijn eed heeft afgelegd. De stempel van de beëdigde vertaler heeft heden de kracht van legalisatie. Hieronder kunt u enkele voorbeelden van juridische en beëdigde vertalingen terugvinden. Dit zijn vooral ook documenten van de burgerlijke stand.

Geboorteakte, diploma, bewijs van nationaliteit, bewijs van domicilie, formulier A, B of C, uittreksel strafregister, bewijs van huwelijk, etc. 

Officiële juridische documenten bestemd voor het binnen- of buitenland en beëdigd door een beëdigd vertaler moeten in de meeste gevallen verder gelegaliseerd worden afhankelijk van de internationale verdragen. Juridisch vertaalbureau Lingua Translations laat uw beëdigde vertalingen verder legaliseren bij FOD justitie en FOD buitenlandse zaken in Brussel voor een apostille stempel (cfr. Apostilleverdrag Den Haag, 1961) en finaal indien nodig bij de consulaten en/of ambassades. Typische voorbeelden van beëdigde vertalingen:

dagvaardingen, notariële akten, vonnissen & arresten, statuten, volmachten, deurwaardersexploten, contracten, huwelijksakten, diploma's, 

Thuis in de juridische wereld

Bovendien zijn juridische vertalingen van beëdigde vertalers specialistenwerk. Iedere komma telt. Onze juridische en beëdigde vertalers zetten uw tekst dan ook met chirurgische precisie om in een andere taal. In dit opzicht is vertrouwelijkheid ook essentieel. Al onze juridische en beëdigde vertalers tekenen een vertrouwelijkheidclausule. Wij tekenen graag een apart contract met uw bedrijf indien u dit wenst.  

Ruime ervaring

Juridisch vertaalbureau Lingua Translations heeft een beëdigd vertaler in huis voor elk type juridisch document, vandaar dat onze klanten Belgische en internationale advocatenkantoren, notarissen, gerechtsdeurwaarders, juridische diensten van ondernemingen als banken, verzekeringsmaatschappijen, enz. zijn.

Heeft u nog vragen over beëdigde vertalingen en juridische vertalingen of de legalisatie procedure? Aarzel dan niet om juridisch vertaalbureau Lingua Translations te contacteren voor meer advies.